• Kwitansiýa-printer
 • Bellik-printer
 • Jübi printeri
 • 01

  Talap ýygnamak

  Müşderiniň talaplaryny ýygnamak üçin müşderiler bilen habarlaşyň.

 • 02

  Taslama dizaýny

  Inerener dizaýny taýýarlady we müşderi bilen tassyklady.Gerek bolsa düzedişler gerek bolsa, inerenerimiz ony üýtgeder we tassyklar.

 • 03

  Anakart dizaýny we önümçiligi

  Nusga awtorizasiýa alanymyzdan we dizaýn tassyklanylandan soň ediler.

BIZ hakda

“Guangzhou Winprt Technology Co., Ltd.” pos printerlerini gözlemekde, işläp düzmekde we öndürmekde ýöriteleşen: termiki kabul ediji printer, bellik printeri we göçme printer 10 ýyldan gowrak wagt bäri. Biz häzir Guanç Guangzhouou şäheriniň Nansha pilot erkin söwda zolagynda ýerleşýäris täsin amatly import we eksport transport ygtyýary.

Önümlerimiziň hemmesi halkara hil ülňülerine laýyk gelýär we howpsuzlyk üçin CCC, CE, FCC, Rohs, BIS şahadatnamasyny aldy. Zawodymyzda 700-den gowrak işgäri we 30 gözleg we tehniki işgär bar. Gowy enjamlaşdyrylan önümçilik liniýalary we gözleg bölümi ajaýyp gözegçilik edip biler Çap edijiniň kemçilik derejesi 0,3% -den az. Önümçiligiň we ýokary ygtybarly önümleriň netijesinde dürli müşderileriň islegi üçin OEM we ODM hyzmatyny berip bileris we müşderileriň islegini kanagatlandyryp bileris.

 • 10+ 10+

  Tejribe () yl)

 • 5,000,000+ 5,000,000+

  Ualyllyk çykyş

 • 700+ 700+

  Işgär

 • <0.30% <0.30%

  Kemçilik derejesi

 • 30+ 30+

  Gözleg we gözleg topary

 • 500+ 500+

  Global müşderiler

 • timthumb
 • timthumb (1)
 • timthumb (2)
 • timthumb (3)
 • timthumb (4)
 • Shükleme belligini ýa-da ýol ýazgy printerlerini nädip saýlamaly?

  Elektron ýüz süýşüriji printer, ýüzüň çyzgylaryny çap etmek üçin ýörite ulanylýan printer enjamyna degişlidir.Çap edilen ýüz sahypalarynyň dürli görnüşlerine görä, adaty ýüz sahypasy printerlerine we elektron ýüz sahypasy printerlerine bölünip bilner.Iş prinsipinden tapawutlandyrmak üçin ...

 • Kiçi we güýçli!Winpal 80 seriýaly aşhana printeri

  Acrossurduň uly we kiçi şäherlerinde, bäş ýyldyzly myhmanhanada ýokary derejeli restoran bolsun ýa-da meşhur restoran bolsun, Winpal kiçi bilet maşynlaryny görmek bolýar.Iýmit önümçiliginde ony näme meşhur edýär?Soňky ýyllarda informatizasiýanyň çalt ösmegi bilen ...

 • Hünärmen OEM we ODM ÜPJÜNÇI

  Winpal, 700+ işgäri hakyna tutýan öndürijiligi bilen 150-den gowrak ýurda we sebitlere pos printerleri satýar. Winpal, 12 ýyldan gowrak wagt bäri printere gönükdirilen giriş printer öndürijileriniň görnüşleri.Kompaniýanyň ösmegi we tehnologiýa innowasiýalary bilen biziň korporasiýamyz buýruk ...

 • Moda çap etmek üçin ilkinji saýlama 80 termiki WIFI printeri

  “WiFi” -iň ýaýramagy barha giňelýärkä, ýokary derejeli myhmanhanalarda, kaşaň ýaşaýyş ýerlerinde, howa menzillerinde, dürli hytaý we günbatar restoranlarynda we ýurduň beýleki ýerlerinde WiFi interfeýsleri ýerleşdirilýär.Döwrebap adamlaryň amatly we f ...

 • ia_100000090
 • ia_100000074
 • ia_100000071
 • ia_100000072
 • 3ec4f4f8-bcdf-4fee-baf8-d017d7868d6e
 • e5d01728-481b-4365-b971-69c4412733bd