Kompaniýa

Kompaniýanyň tertibi

“Guangzhou Winprt Technology Co., Ltd.” pos printerleri gözlemek, işläp düzmek we öndürmek boýunça ýöriteleşen:termiki kabul ediji printer,bellik printeriwegöçme printer10 ýyldan gowrak wagt bäri. Biz indi Guanç Guangzhouou şäheriniň Nansha pilot erkin söwda zolagynda ýerleşýäris, import we eksport transporty üçin özboluşly amatly.

Önümlerimiziň hemmesi halkara hil ülňülerine laýyk gelýär we howpsuzlyk üçin CCC, CE, FCC, Rohs, BIS şahadatnamasyny aldy. Zawodymyzda 700-den gowrak işgäri we 30 gözleg we tehniki işgär bar. Gowy enjamlaşdyrylan önümçilik liniýalary we gözleg bölümi ajaýyp gözegçilik edip biler Çap edijiniň kemçilik derejesi 0.3% -den az. Önümçiligiň we ýokary ygtybarly önümleriň netijesinde üpjün edip bilerisOEM we ODM hyzmatydürli müşderileriň islegi we müşderileriň islegini kanagatlandyrmak üçin.

Çap ediş pudagynda öňdebaryjy marka hökmünde WINPAL printer tehnologiýa innowasiýalaryna ygrarly, müşderiler üçin her ýyl täze işleýän printerleri yzygiderli dizaýn edýär we öndürýär. Qualityokary hilli önümlerimiz we ajaýyp müşderi hyzmatymyz bilen, 150-den gowrak sebitde dünýä satuw ulgamyny gazandyk. we DUBAI, ABŞ, Braziliýa, Germaniýa, Türkiýe, Fransiýa, Italiýa, Ispaniýa, Taýland, Hindistan we ş.m. ýaly ýurtlar. WINPAL dünýädäki hyzmatdaşlar bilen uly üstünlik gazanýar.

Kompaniýanyň medeniýeti

Görüş

Printerleri we netijeli hyzmat üpjün edijini professional öndüriji bolmak.

MISSION

Jemgyýet üçin gymmatlyk dörediň, müşderilere hyzmat beriň we işgärler üçin ideallara ýetiň.

Ruh

Hünär, siňdiriş, täzelik, ajaýyp.

GYMMAT

Ygtybarlylyk, innowasiýa, döredijilik, müşderini kanagatlandyrmak, özara peýdalylyk we ýeňiş gazanmak ýagdaýy.

MEDENI .ET

Bagt, saglyk, ösüş, minnetdarlyk.

ATTITUDE

Müşderini kanagatlandyryň we müşderini herekete getiriň.

Kompaniýa şahadatnamasy

 • timthumb
 • timthumb (1)
 • timthumb (2)
 • timthumb (3)
 • timthumb (4)
 • timthumb (3)
 • timthumb
 • timthumb (2)
 • timthumb (1)
 • timthumb (6)
 • timthumb (5)
 • timthumb (4)