Hünärmen OEM we ODM ÜPJÜNÇI

Winpal, 700+ işgäri işe alýan öndürijiligi bilen 150-den gowrak ýurda we sebitlere pos printerleri satýar. Winpal, 12 ýyldan gowrak wagt bäri printere gönükdirilen giriş printer öndürijileriniň görnüşleri.Kompaniýanyň ösmegi we tehnologiýa innowasiýalary bilen, korporasiýamyz dünýädäki müşderiler bilen uly üstünliklerden lezzet alýar.

OEM HYZMATY

Müşderileriň Marka (stiker) / küpek çap / Gaplamak hakda üýtgetmek talaplary bilen POS printerlerini üpjün etmek

* Müşderi logotipiň AI faýlyny üpjün edýär.
* Dizaýner, enjamdaky degişli logo ýerini saýlaýar we müşderi bilen tassyklaýar.
* Dizaýner degişli stiker ýerini saýlaýar we müşderi bilen tassyklaýar.
* Tassyklanylandan soň nusga alarys. (Takmynan 3-7 gün)
* Nusga tassyklamasyndan soň köpçülikleýin önümçilige başlarys we müşderi bilen gowşuryş senesini tassyklarys.

ODM HYZMATY

* ODM talaplaryny ýygnamak üçin müşderiler bilen habarlaşyň.
* Müşderi nusga talaplaryny hödürleýär.
* Modulyň wagty. (Takmynan 10-25 gün)
* Müşderi LOGO-nyň AI faýly bilen üpjün edýär.
* Dizaýner, enjamdaky degişli logo ýerini saýlaýar we müşderi bilen tassyklaýar.
* Dizaýner, stiker üçin laýyk ýer saýlaýar we müşderi bilen tassyklady.
* Tassyklanylandan soň nusga alarys. (Takmynan 3-7 gün)
* Nusga tassyklamasyndan soň köpçülikleýin önümçilige başlarys we müşderi bilen gowşuryş senesini tassyklarys

xred


Iş wagty: Iýul-08-2022