OEM we ODM hyzmaty

Hünärmen OEM we ODM ÜPJÜNÇI

Winpal, 700+ işgäri hakyna tutýan öndürijiligi bilen 150-den gowrak ýurda we sebitlere pos printerleri satýar. Winpal, 10 ýyldan gowrak wagt bäri printere gönükdirilen giriş printer öndürijileriniň görnüşleri.Kompaniýanyň ösmegi we tehnologiýa innowasiýalary bilen, biziň korporasiýamyz dünýädäki müşderiler bilen uly üstünliklerden lezzet alýar.

OEM HYZMATY
Müşderileriň Marka (stiker) \ küpek çap \ Gaplamak hakda üýtgetmek talaplary bilen pos printerleri üpjün etmek
 • Müşderi logotipiň AI faýlyny üpjün edýär.
 • Dizaýner, enjamda degişli logo ýerini saýlaýar we müşderi bilen tassyklaýar.
 • Dizaýner degişli stiker ýerini saýlaýar we müşderi bilen tassyklaýar.
 • Tassyklanylandan soň nusga alarys. (Takmynan 3-7 gün)
 • Nusga tassyklamasyndan soň köpçülikleýin önümçilige başlarys we müşderi bilen gowşuryş senesini tassyklarys.
ODM HYZMATY
Müşderileriň Daş görnüşi \ Programma üpjünçiligi \ Apparat \ Sürüji üýtgetmek baradaky talaplary bilen pos printerleri üpjün etmek
 • ODM talaplaryny ýygnamak üçin müşderiler bilen habarlaşyň.
 • Müşderi nusga talaplaryny hödürleýär.
 • Modulyň wagty. (Takmynan 10-25 gün)
 • Müşderi LOGO-nyň AI faýlyny üpjün edýär.
 • Dizaýner, enjamda degişli logo ýerini saýlaýar we müşderi bilen tassyklaýar.
 • Dizaýner, stiker üçin laýyk ýagdaýy saýlaýar we müşderi bilen tassyklaýar.
 • Tassyklanylandan soň nusga alarys. (Takmynan 3-7 gün)
 • Nusga tassyklamasyndan soň köpçülikleýin önümçilige başlarys we müşderi bilen gowşuryş senesini tassyklarys